ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Tom: 29
Numer: 2
Suplement:

Data wydania: 2002

- 202 strony: 181
Poznane dotychczas roślinne peptydy sygnałowe (SCR, CLAVATA3, fitosulfokina-a, systemina, ENOD40)...
- 220 strony: 203
Kanał jonowy stanowi podstawowe rozwiązanie w wymianie cząsteczek przez zewnętrzną błonę mitochondrialną....
- 236 strony: 221
Wyniki wieloletnich badań potwierdziły niezbędną obecność miedzi dla prawidłowego wzrostu i metabolizmu...
- 256 strony: 237
Oksytocyna uczestniczy w regulacji cyklu płciowego. W pracy przedstawiono syntezę hormonu w różnych...
- 268 strony: 257
Ze względu na swoje biologiczne właściwości i potencjalną możliwość zastosowania klinicznego, komórki...
- 282 strony: 269
Cukry są nie tylko głównymi końcowymi produktami fotosyntezy, transportowanymi i magazynowanymi w różnych...
- 300 strony: 283
Kontrolowana degradacja białek jest procesem zaangażowanym w regulację wielu ważnych procesów komórkowych,...
- 318 strony: 301
W oocytach i komórkach jajowych wielu zwierząt, w sąsiedztwie bieguna tylnego (lub wegetatywnego) występuje...
- 340 strony: 319
Benzodiazepines are a class of drugs acting sedative , hypnotic and anticonvulsant . The therapeutic...
- 364 strony: 341
Jony wapniowe są jednym z podstawowych przekaźników sygnału w komórce. Ich działanie zachodzi między innymi...

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki