ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Tom: 48
Numer: 2
Suplement:

Data wydania: 2021

- 106 strony: 83
Współczesne sposoby pozyskiwania mięsa, na które rośnie globalne zapotrzebowanie, dalekie są od założeń...
- 146 strony: 129
Otyłość na przestrzeni lat, stała się problemem stale rozrastającym się na skalę światową. Z chorobą tą...
- 166 strony: 147
Current studies were performed to review the phytochemistry, nutritional and medicinal value of kiwi (...
- 180 strony: 167
Almond belongs to the Rosaceae family commonly known as Prunus dulcis. Almond kernel extract contains...

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki