ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Tom: 28
Numer:
Suplement: 16

Data wydania: 2001

- 220 strony: 213

Niedobór tiaminy w organizmie objawia się przede wszystkim zaburzeniami i degradacją centralnego i...

- 228 strony: 221

Praca przedstawia wybrane aspekty transportu oraz metabolizmu tiaminy w komórkach Saccharomyces...

- 242 strony: 229

W przestrzeni peryplazmatycznej bakterii gramujemnych funkcjonują białka swoiście wiążące różne...

- 244 strony: 243

Część czwarta: PEPTYDY ANTYBAKTERYJNE

- 260 strony: 245

W skład systemu obronnego roślin i zwierząt wchodzą między innymi peptydy o właściwościach...

- 274 strony: 261

Peptydy o aktywności bójczej skierowanej przeciwko mikroorganizm stanowią ważną część wrodzonej...

- 276 strony: 275

Część piąta: WSPÓŁCZESNA METODY BADANIA STRUKTURY I DYNAMIKI BIOCZĄSTECZEK

Suplement: 18

Data wydania: 2001

- 230 strony: 221

Krwiotwórcze komórki macierzyste (KKM) są w stanie odnowić po przeszczepieniu układ krwiotwórczy...

- 234 strony: 231

Wykorzystanie hodowanych in vitro keratynocytów w transplantologii (streszczenie referatu)

- 235 strony: 235

Biotechnologia zajmuje się wykorzystaniem biologicznych układów do produkcji substancji biologicznie...

Strony

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki