ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Tom: 29
Numer: 3
Suplement:

Data wydania: 2002

- 378 strony: 365
Technika mikrojąder stosowana jest do oceny stopnia uszkodzeń chromosomów na poziomie pojedynczej komórki....
- 398 strony: 379
Większość białek mitochondrialnych importowana jest z cytoplazmy. Podstawową rolę w tym procesie odgrywają...
- 408 strony: 399
Postęp w dziedzinie klonowania somatycznego ssaków był możliwy dzięki badaniom nad interakcjami jądrowo-...
- 422 strony: 409
Poród u ssaków prowadzi do wyjścia płodu ze sterylnej, w normalnych warunkach, macicy do środowiska...
- 434 strony: 423
Kształt komórek tkanki nerwowej jest często bardzo skomplikowany, stąd też konieczność stosowania...
- 448 strony: 435
W naturalnym środowisku bakterie często narażone są na warunki stresowe związane ze zmianami takich...
- 464 strony: 449
E-NTPDazy (Ecto-Nucleoside Triphosphate Diphosphohydrolase family, E-fosfohydrolazy ATP), nazywane...
- 488 strony: 465
Strategia dotycząca modyfikacji komórek genami dla cytokin jest intensywnie rozwijającym się kierunkiem...
- 504 strony: 489
Rodzina białek transkrypcyjnych Rel/ NFkB /IkB pełni ważną rolę w regulacji szeregu procesów związanych z...
- 532 strony: 505
W pracy przedstawiono współczesne poglądy na temat podstawowych etapów rozwoju naczyń wieńcowych u zwierząt...

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki