ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Tom: 28
Numer: 1
Suplement:

Data wydania: 2001

- 2 strony: 1
Wykaz recenzentów z tomu 27, 2000
- 16 strony: 3
Proteoglikany (PG) – molekuły syntetyzowane przez komórki eukariotyczne – obecne są w przestrzeni...
- 46 strony: 27
W jajniku dojrzałej samicy ssaka nieustannie przebiega proces rozwoju pęcherzyków jajnikowych, wyrazem...
- 50 strony: 33
ATP wiążąc się z receptorami purynowymi P2 pełni funkcję neuroprzekaźnika w centralnym układzie nerwowym....
- 68 strony: 51
Komórki dendrytyczne to komórki wyspecjalizowane w prezentacji antygenów. Licznie występują w skórze, krwi...
- 98 strony: 69
W trakcie oogenezy lub wczesnej embriogenezy tworzy się przestrzenny plan organizacji zarodka. W pewnych...
- 128 strony: 99
Interleukina 1 (IL-1) jest jedną z głównych cytokin prozapalnych, odpowiedzialnych za regulację odpowiedzi...
- 146 strony: 129
Cytokiny są białkami regulującymi rozwój i czas trwania prawidłowej i patologicznej odpowiedzi...
- 154 strony: 147
Tegorocznymi laureatami nagrody Nobla z medycyny i fizjologii zostali Arvid Carlsson, Paul Greengard oraz...

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki