ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Tom: 34
Numer: 4
Suplement:

Data wydania: 2007

- 621 strony: 601
Współdziałanie limfocytów T z komórkami prezentującymi antygen (APC) prowadzi do utworzenia powierzchni...
- 634 strony: 623
Komórki graniczne – RBC (ang. root border cells) to żywe komórki uwalniane podczas wzrostu korzenia z...
- 649 strony: 635
Komórkowy system detoksykujący organiczne ksenobiotyki obejmuje trzy fazy. W każdej z nich uczestniczy...
- 667 strony: 651
Śmierć komórki jest regulowanym genetycznie procesem występującym powszechnie w świecie żywym. Przez...
- 693 strony: 683
Starzenie się i związane z nim procesy chorobowe stały się obecnie bardzo ważnym problemem społecznym....
- 713 strony: 695
Zmiany stężenia cukrów w tkankach roślinnych wpływają na kiełkowanie nasion, wzrost i rozwój siewek,...
- 729 strony: 715
Zapłodnienie prowadzi do powstania w oocycie myszy oscylacji cytoplazmatycznego stężenia wolnych jonów Ca2...

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki