ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Tom: 47
Numer: 4
Suplement:

Data wydania: 2020

- 352 strony: 339
Akwaporyny (AQPs) są rodziną małych, tetrametrycznych białek umożliwiających transport wody i innych małych...
- 364 strony: 353
Rak jajnika pozostaje wiodącą przyczyną zgonów wśród pacjentek chorujących na nowotwory ginekologiczne....

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki