ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Tom: 29
Numer: 1
Suplement:

Data wydania: 2002

- 14 strony: 3

Efektem pracy wielu zespołów badawczych było ustalenie istotnych korelacji pomiędzy specyficznymi...

- 26 strony: 15

CD39 (NTPDaza 1) – ektoenzym, występujący w śródbłonku naczyń oraz w komórkach krwi, odgrywa istotną...

- 60 strony: 47

W artykule omówiono współzależność pomiędzy donorami produktów fotosyntezy i ich akceptorami ze...

- 86 strony: 81

Jednym z ważniejszych wyzwań w badaniach nad rakiem jest określenie zmian odpowiedzialnych za...

- 102 strony: 87

W pracy przedstawiono krótki przegląd sposobów opisu efektów polarnego środowiska w symulacjach dynamiki...

- 120 strony: 103

Staphylococcus aureus jest oportunistycznym patogenem wywołującym liczne groźne choroby ludzi i zwierząt...

- 156 strony: 141

Nieprawidłowości chromosomowe w komórkach białaczkowych powstałe w drodze ewolucji klonalnej u blisko...

- 180 strony: 157

Przedstawiono sylwetki naukowe nagrodzonych w 2001 roku nagroda Nobla z dziedziny fizjologii i medycyny...

Strony

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki