ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Tom: 27
Numer: 3
Suplement:

Data wydania: 2000

- 314 strony: 295
W komórkach tkanek ssaków opłaszczone klatryną pęcherzyki uczestniczą w zależnych od receptorów procesach...
- 342 strony: 325
W pracy omawiane są wybrane modele mysie ze znokautowanymi genami, użyte w badaniach nad układem nerwowym....
- 358 strony: 343
Funkcja komórek tucznych w angioneogenezie nie jest dokładnie poznana. Ich rola w procesach stymulacji,...
- 376 strony: 359
Określenie disomia jednorodzicielska (UPD) oznacza obecność w diploidalnych komórkach organizmu pary...
- 396 strony: 377
Regulacja cyklu komórkowego zależy od aktywności kinaz zależnych od cyklin (CDK) w połączeniu z cyklinami...
- 424 strony: 397
Komórki aleuronowe izolowane z nasion zbóż oraz uzyskiwane z nich protoplasty są szczególnie użytecznym...
- 464 strony: 441
Glikozylacja polegająca na przyłączeniu pojedynczych reszt N-acetylo-glukozaminy do seryny lub treoniny...

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki