ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Tom: 45
Numer: 1
Suplement:

Data wydania: 2018

- 24 strony: 3
Marskość wątroby stanowi ostatnie stadium przewlekłych chorób tego organu i charakteryzuje się...
- 62 strony: 45
Otrzymanie mutantów stanowi punkt wyjścia do analizy funkcjonalnej wybranych genów. Klasyczne metody...
- 76 strony: 63
Pęcherzyki zewnątrzkomórkowe to nanometrowe struktury biologiczne uwalniane niemal ze wszystkich komórek w...
- 96 strony: 77
Od dwóch dekad obserwuje się w Polsce wzrastający odsetek dzieci i młodzieży z otyłością. Przyczynia się to...

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki