ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Tom: 27
Numer:
Suplement: 15

Data wydania: 2000

- 4 strony: 3
- 8 strony: 5
W artykule omówiono syntetycznie geny związane z procesem powstawania nowotworów. Krótko omówiono supresory...
- 44 strony: 9
Przedstawiono ogólną charakterystykę przebiegu apoptozy, w tym mechanizmów aktywacji kaspaz i endonukleaz,...
- 56 strony: 45
W starzejącej się populacji gwałtownie wzrasta zachorowalność na nowotwory. Przyczynami tego zjawiska są:...
- 90 strony: 79
W przedstawionym poniżej artykule omówiono różne aspekty wykorzystania zdobyczy biologii molekularnej...
- 120 strony: 91
Immunoterapia nowotworów nie jest ogólnie przyjętym postępowaniem w klinicznym leczeniu, mimo że pierwsze...
- 132 strony: 121
Rozwój zarodkowy zwierząt zależy od prawidłowego, często asymetrycznego rozmieszczenia tzw. morfogenów (...
- 144 strony: 133
W czasie rozwoju przedimplantacyjnego zarodka ssaka zachodzą dwa zjawiska morfogenetyczne: kompakcja i...

Strony

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki