ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Tom: 38
Numer: 4
Suplement:

Data wydania: 2011

- 558 strony: 549
Receptory TRIM (tripartite motif-containing proteins) są białkami, które w ostatnim czasie wzbudzają...
- 580 strony: 559
Glukoza jest głównym źródłem energii dla większości komórek. Zwykle wchodzi w skład spożywanego pokarmu i...
- 596 strony: 581
Nikotyna wykazuje silne działanie biologiczne. Alkaloid ten współzawodniczy z acetylocholiną w wiązaniu się...
- 652 strony: 629
Receptor aktywowany przez proliferatory peroksysomów-gamma PPARg jest jednym z najintensywniej badanych...
- 684 strony: 673
W ciągu ostatnich lat jednymi z szerzej badanych problemów współczesnej biologii, nie tylko ewolucyjnej ale...

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki