ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Tom: 47
Numer: 2
Suplement:

Data wydania: 2020

- 196 strony: 177
Metylotransferazy argininy (PRMT) są rodziną enzymów epigenetycznych katalizujących przeniesienie grupy...
- 220 strony: 209
Pituitary transplantation is an effective treatment for hypopituitarism but lack of pituitary cells with...

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki