ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Tom: 31
Numer: 2
Suplement:

Data wydania: 2004

- 218 strony: 215
Wspomnienie o Profesorze Józefie Kałuży 10.03.1929 26.07.2003
- 244 strony: 235
Główną rolą adipocytów jest magazynowanie triacyloglicerolu w okresach nadwyżek energetycznych oraz...
- 258 strony: 245
Na przestrzeni ostatniej dekady obserwowany był znaczący rozwój strategii terapii genowych w układzie...
- 276 strony: 259
Kompleks sygnalny COP9 (CONSTITUTIVE PHOTOMORPHOGENIC 9) określany coraz częściej skrótem CSN (ang. COP9...
- 284 strony: 277
Lipidy są ważnym elementem strukturalnym i funkcjonalnym systemu błonowego komórki. Będąc składnikiem...
- 298 strony: 285
KHematopoetyczna komórka macierzysta daje początek wielu typom komórek krwi i jest jedną z lepiej...
- 330 strony: 313
Ciała Cajala (ang. Cajal bodies, CBs) po raz pierwszy opisano 100 lat temu w neuronach ssaków. Obecnie...
- 352 strony: 331
Białka szoku cieplnego [ang. heat shock proteins, HSP] należą do białek o najbardziej konserwatywnej...

Strony

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki