ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Tom: 44
Numer: 1
Suplement:

Data wydania: 2017

- 32 strony: 3
Pozakomórkowe mikropęcherzyki – EVs (ang. Extracellular Vesicles) są to małe obłonione struktury o...
- 72 strony: 57
Z punktu widzenia biologii nowotworów, jednym z najistotniejszych procesów, pozwalających na ich wzrost,...
- 110 strony: 73
Schorzenia układu sercowo-naczyniowego przebiegające ze zwężeniem zastawki aortalnej i/lub miażdżycą tętnic...

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki