ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Tom: 33
Numer: 3
Suplement:

Data wydania: 2006

- 436 strony: 427

Limfocyty T regulatorowe o fenotypie CD4+CD25+ (Treg) odgrywają istotną rolę w immunosupresji....

- 452 strony: 437

Niespecyficzne białka transportujące tłuszcze (ns-LTP) należą do olbrzymiej rodziny białek rośœlinnych,...

- 471 strony: 453

Rola apoptozy w organizmie dojrzałym polega na usuwaniu komórek zbędnych, uszkodzonych lub potencjalnie...

- 491 strony: 473

Symplastowy transport białek i RNA jest wciąż dopiero poznawanym mechanizmem przekazywania informacji...

- 507 strony: 493

Kwitnienie rośœlin jest złożonym procesem fizjologicznym zależnym od wielu czynników zarówno...

- 523 strony: 509

Dojrzewanie oocytów kręgowców zostaje zablokowane w stadium metafazy drugiego podziału mejotycznego....

- 541 strony: 525

Nadliczbowe, stare lub uszkodzone komórki organizmów wielokomórkowych podlegają eliminacji w drodze...

- 553 strony: 543

Reaktywne formy tlenu (RFT) powstają w nasionach nie tylko w wyniku działania czynników stresowych, lecz...

- 581 strony: 555

Mejoza jest procesem o ogromnym znaczeniu dla rozwoju i ciągłoœści życia na Ziemi. U znakomitej większoœ...

- 587 strony: 583

INFORMACJE I KOMUNIKATY

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki