ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Tom: 37
Numer: 1
Suplement:

Data wydania: 2010

- 40 strony: 23

Ludzkie zarodkowe komórki macierzyste ES (ang. Embryonic Stem) są to komórki uzyskane z...

- 62 strony: 41

W 2006 roku opublikowano wyniki doświadczeń, w których po raz pierwszy przekształcono komórkę somatyczną...

- 87 strony: 63

Najnowsze badania wskazują, że pluripotencjalne komórki macierzyste występują w tkankach dorosłych...

- 106 strony: 89

Mezenychmalne komórki macierzyste (MSC) to adherentne komórki, izolowane ze szpiku
kostnego,...

- 120 strony: 107

Komórki macierzyste to komórki mające możliwość samoodnowy i różnicowania we wszystkie typy komórek...

- 135 strony: 121

Gruczoł sutkowy jest narządem zbudowanym z sieci przewodów i kanalików mlekonośnych zakończonych...

- 164 strony: 153

Coraz częstsze występowanie cukrzycy typu 2 stanowi wyzwanie zarówno dla lekarzy,
jak i naukowców...

- 207 strony: 187

Mięśnie szkieletowe są zdolne do regeneracji w odpowiedzi na uszkodzenie będące wynikiem na przykład...

- 223 strony: 209

W pracy poglądowej przedstawiono obecną klasyfikację i hierarchię komórek macierzystych, wskazano na...

Strony

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki