ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Tom: 39
Numer: 4
Suplement:

Data wydania: 2012

- 652 strony: 637
Błona owodniowa znajduje się po wewnętrznej stronie łożyska. Składa się ona z trzech warstw: nabłonka,...
- 668 strony: 653
Izotermalna amplifikacja DNA za pośrednictwem pętli (ang. Loop-Mediated Isothermal Amplification, LAMP)...
- 684 strony: 669
Komórki pluripotencjalne – ES i iPS, zdolne są do różnicowania w różne rodzaje komórek. In vivo biorą one...
- 708 strony: 697
Podczas ciąży organizm matki adaptuje swój metabolizm do potrzeb płodu, zaopatrując go w tlen oraz w...

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki