ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Tom: 38
Numer: 1
Suplement:

Data wydania: 2011

- 18 strony: 3
Pozakomórkowe nukleotydy (eNTP), czyli nukleotydy występujące poza obszarem cytoplazmy, w matriks...
- 63 strony: 43
Neuropeptydy owadów produkowane są w układzie neuro-endokrynowym i zaangażowane w wielu procesach życiowych...
- 110 strony: 85
Mitochondria od dawna podejrzewano o współudział w karcynogenezie. Na początku XX wieku Otto Warburg...
- 128 strony: 111
Wapń jest wszechobecnym, kluczowym przekaźnikiem, odgrywającym istotną i uniwersalną rolę w sygnalizacji...
- 158 strony: 143
Laktadheryna (znana także jako milk fat globule factor 8 MFG-F8) jest glikoproteiną o masie 47 kDa, po raz...

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki