ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Tom: 48
Numer: 4
Suplement:

Data wydania: 2021

- 282 strony: 271
Nabłonkowy rak jajnika (ang. EOC) jest jednym z najbardziej śmiertelnych nowotworów na świecie. Pomimo, że...
- 294 strony: 283
Ghrelina to wielofunkcyjny 28. aminokwasowy peptyd odkryty w 1999 roku jako pierwszy naturalny czynnik...
- 308 strony: 295
Ghrelina jest obecnie intensywnie badanym hormonem peptydowym. Została pierwotnie opisana jako peptyd...
- 330 strony: 309
Istotnym etapem ekspresji genów eukariotycznych jest ich składanie – inaczej splicing. Proces składania...
- 364 strony: 345
Egzosomy jako niewielkie cząsteczki o budowie pęcherzykowej odgrywają istotną rolę w mikrośrodowisku....

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki