ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Tom: 41
Numer: 4
Suplement:

Data wydania: 2014

- 730 strony: 557

SPIS TREŚCI TOM 41 Zeszyt nr 4

- 582 strony: 559

Zmiana kształtu mioblastów z fibroblasto-podobnych na wydłużony, istotna dla adhezji i fuzji, jest...

- 598 strony: 583

Zmysł węchu umożliwia rozpoznawanie bardzo dużej liczby cząsteczek zapachowych. Neurony czuciowe...

- 616 strony: 599

Odcinanie niektórych organów od rośliny jest częścią realizacji jej programów rozwojowych. Zjawisko to...

- 636 strony: 617

Owady, przystosowując się do przeżywania niskich temperatur, wykształciły szereg molekularnych...

- 650 strony: 637

Izolowane z jajnika profazowe oocyty charakteryzują się u większości ssaków występowaniem dwóch różnych...

- 699 strony: 683

Twist1 jest czynnikiem transkrypcyjnym należącym do rodziny białek helisa-pętla-helisa (ang. basic Helix...

- 720 strony: 701

Możliwość precyzyjnej modyfikacji fragmentu DNA w genomie roślinnym, na drodze mutagenezy miejscowo-...

Strony

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki