ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Tom: 41
Numer: 4
Suplement:

Data wydania: 2014

- 730 strony: 557
SPIS TREŚCI TOM 41 Zeszyt nr 4
- 582 strony: 559
Zmiana kształtu mioblastów z fibroblasto-podobnych na wydłużony, istotna dla adhezji i fuzji, jest...
- 598 strony: 583
Zmysł węchu umożliwia rozpoznawanie bardzo dużej liczby cząsteczek zapachowych. Neurony czuciowe...
- 616 strony: 599
Odcinanie niektórych organów od rośliny jest częścią realizacji jej programów rozwojowych. Zjawisko to jest...
- 636 strony: 617
Owady, przystosowując się do przeżywania niskich temperatur, wykształciły szereg molekularnych mechanizmów...
- 650 strony: 637
Izolowane z jajnika profazowe oocyty charakteryzują się u większości ssaków występowaniem dwóch różnych...
- 682 strony: 667
W ostatnich latach wzrosło zainteresowanie badaniami obejmującymi poznanie transkryptomu, umożliwiającymi...
- 699 strony: 683
Twist1 jest czynnikiem transkrypcyjnym należącym do rodziny białek helisa-pętla-helisa (ang. basic Helix-...
- 720 strony: 701
Możliwość precyzyjnej modyfikacji fragmentu DNA w genomie roślinnym, na drodze mutagenezy miejscowo-...

Strony

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki