ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Tom: 37
Numer: 2
Suplement:

Data wydania: 2010

- 277 strony: 275
LESZEK CIECIURA - WSPOMNIENIE
- 295 strony: 279
Pirofosforylaza UDP-glukozy (UGPaza) jest enzymem powszechnie występującym u roślin i odgrywa kluczową rolę...
- 305 strony: 297
Praca przedstawia dane literaturowe na temat budowy molekularnej, sposobu działania locus Ph1 oraz jego...
- 322 strony: 307
Endogenne estrogeny pełnią wiele istotnych funkcji w organizmie kobiet: regulują cykl miesiączkowy przez...
- 341 strony: 323
Zjawisko oporności wielolekowej stanowi główną przeszkodę w skutecznej terapii chorób nowotworowych....
- 361 strony: 343
Redagowanie RNA jest jednym z potranskrypcyjnych procesów dojrzewania RNA, prowadzących do uzyskania...
- 380 strony: 363
Powstanie komórek o podwojonej zawartości jądrowego DNA może nastąpić w wyniku przebiegu endomitozy,...
- 407 strony: 381
Brasinosteroidy (BR) są substancjami wykazującymi wysoką aktywność w stymulowaniu wzrostu i rozwoju roślin...
- 448 strony: 433
Rak piersi jest najczęściej występującym nowotworem złośliwym u kobiet. W ciągu ostatnich kilku lat w...

Strony

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki