ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Tom: 42
Numer: 4
Suplement:

Data wydania: 2015

- 620 strony: 599

Aneuploidia jest wynikiem nieprawidłowo przebiegającego procesu mejozy, w trakcie którego dochodzi do...

- 632 strony: 621

Według różnych szacunków na świecie istnieje 5-12 milionów gatunków, z których tylko 1,7 miliona zostało...

- 644 strony: 633

Rak jajnika jest jedną z głównych przyczyn zgonów spowodowanych przez nowotwory wśród kobiet. Pomimo...

- 706 strony: 687

Światło to jeden z wszechobecnych czynników środowiskowych, który determinuje wzrost i rozwój roślin...

- 742 strony: 727

Białko UBC9 jest jedynym enzymem koniugującym E2 w potranslacyjnej modyfikacji białek, zwanej sumoilacją...

- 779 strony: 765

W ostatnich kilkudziesięciu latach pojawiło się wiele „nowych” chorób o etiologii wirusowej, które stały...

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki