ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Tom: 44
Numer: 1
Suplement:

Data wydania: 2017

- 32 strony: 3

Pozakomórkowe mikropęcherzyki – EVs (ang. Extracellular Vesicles) są to małe obłonione struktury o...

- 72 strony: 57

Z punktu widzenia biologii nowotworów, jednym z najistotniejszych procesów, pozwalających na ich wzrost...

- 110 strony: 73

Schorzenia układu sercowo-naczyniowego przebiegające ze zwężeniem zastawki aortalnej i/lub miażdżycą...

Numer: 2
Suplement:

Data wydania: 2017

- 152 strony: 137

Układ symbiotyczny pomiędzy roślinami motylkowatymi (Fabaceaae L.), a Gram-ujemnymi bakteriami Rhizobium...

- 170 strony: 153

W interfazowym jądrze komórkowym chromosomy zajmują określone miejsce zwane terytorium chromosomowym....

- 184 strony: 171

Zapadalność na choroby nowotworowe jest jedną z głównych przyczyn zgonów w Polsce i na świecie. Szacuje...

Strony

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki