ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Tom: 40
Numer: 4
Suplement:

Data wydania: 2013

- 644 strony: 633
Doksorubicyna jest lekiem powszechnie stosowanym w onkologii. Jej ograniczona skuteczność warunkowana jest...
- 658 strony: 645
Potencjał DNA jako nośnika informacji genetycznej otwiera możliwości jego wykorzystania w informatyce....
- 734 strony: 725
Receptor retinoidu X (RXR) jako białko nadrodziny receptorów jądrowych pełni funkcję regulatora...
- 748 strony: 735
Tkanka tłuszczowa spełnia m.in. funkcję wyspecjalizowanego narządu endokrynnego. Jest ona źródłem aktywnych...
- 768 strony: 749
Jednym z systemów, na którym prowadzone są badania morfogenezy nabłonków jest nabłonek folikularny związany...

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki