ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Tom: 41
Numer: 3
Suplement:

Data wydania: 2014

- 556 strony: 385
SPIS TREŚCI TOM 41 Zeszyt nr 3
- 416 strony: 405
Adenozynotrifosforan (ATP) jest najważniejszym zaktywowanym nośnikiem energii w organizmach żywych. Ponadto...
- 428 strony: 417
Metylacja DNA jest odwracalną modyfikacją epigenetyczną regulującą ekspresję genów. Badania wpływu...
- 462 strony: 445
Autofagia jest procesem powszechnie występującym u roślin jako reakcja na sygnały wewnątrz- i...
- 506 strony: 491
Mięśnie szkieletowe są źródłem białek sekrecyjnych, miokin, regulujących procesy biologiczne na drodze auto...
- 532 strony: 507
W organizmach wielokomórkowych, w czasie ewolucji powstało wiele systemów zapewniających kontakt między...

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki