ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Tom: 42
Numer: 2
Suplement:

Data wydania: 2015

- 226 strony: 207
Akwaporyny to transbłonowe białka, które tworzą kanały w wewnętrznych i zewnętrznych błonach komórkowych....
- 234 strony: 227
Stabilnie i niezawodnie funkcjonujący układ odpornościowy stanowi podstawę zdrowia, jednak by je zapewnić,...
- 254 strony: 235
W walce ze szkodliwymi owadami najczęściej stosowane są syntetyczne insektycydy. Klasyczne insektycydy...
- 268 strony: 255
Proteomika jest definiowana jako nauka zajmująca się proteomem, czyli komponentem białkowym, kodowanym...
- 282 strony: 269
Przewlekła białaczka limfocytowa (PBL) jest najczęściej rozpoznawanym typem białaczki u dorosłych. W...
- 308 strony: 283
Żelazo jest niezbędne do życia, ale też potencjalnie groźne, bo uczestniczy w tworzeniu toksycznych dla...
- 328 strony: 309
Leptyna jest adipokiną, produkowaną przez tkankę tłuszczową, wykazującą plejotropowe działanie. Jej...
- 350 strony: 329
Chociaż żelazo jest mikroelementem niezbędnym do życia, to jednak ze względu na zdolność jonów żelaza do...
- 394 strony: 375
Akwaporyny to tetrameryczne białka, które tworzą kanały w wewnętrznych i zewnętrznych błonach komórkowych....

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki