ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Tom: 40
Numer: 1
Suplement:

Data wydania: 2013

- 20 strony: 5
Metalotioneiny (MT) są drobnocząsteczkowymi białkami biorącymi udział w wielu procesach zachodzących...
- 38 strony: 21
Zaburzenia homeostazy w układzie krzepnięcia związane z przebiegiem choroby nowotworowej skutkują...
- 100 strony: 79
Długie, rozproszone elementy jądrowe (LINE) są klasą ruchomych elementów genetycznych, które stanowią...
- 120 strony: 101
Gen α-klotho został zidentyfikowany jako gen supresorowy starzenia. Mutacje prowadzące do inaktywacji genu...
- 140 strony: 121
Oś ludzkiego insulinopodobnego czynnika wzrostu (IGF) wzbudza zainteresowanie badaczy ze względu na jej...
- 160 strony: 141
UDP-glikozylotransferazy (GTazy, UGT) katalizują przeniesienie reszty cukrowcowej z aktywnego donora –...
Numer: 2
Suplement:

Data wydania: 2013

- 198 strony: 183
Helikaza Blooma (BLM) należy do rodziny helikaz RecQ. Mutacje genu BLM są przyczyną zespołu chorobowego...

Strony

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki