ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Tom: 41
Numer: 2
Suplement:

Data wydania: 2014

- 208 strony: 173
Cząsteczki mikroRNA biorą udział w potranskrypcyjnej regulacji ekspresji genów. Są produktami genów...
- 228 strony: 209
Od czasu odkrycia witaminy C, liczba jej poznanych molekularnych mechanizmów działania stale się powiększa...
- 242 strony: 229
Progesteron jest hormonem niezbędnym w utrzymaniu ciąży u wszystkich gatunków ssaków. W zależności od...
- 264 strony: 243
Spośród cząsteczek kwasów nukleinowych obecnych w komórce szczególną rolę odgrywają niekodujące RNA. W...
- 284 strony: 265
Historia badań endocytozy niezależnej od klatryny sięga wczesnych lat dziewięćdziesiątych ubiegłego...
- 330 strony: 315
Peptydy antydrobnoustrojowe są szeroko rozpowszechnione w przyrodzie i występują zarówno u Procariota, jak...
- 346 strony: 331
Podczas somatycznej embriogenezy (SE) w warunkach in vitro, w wyniku wyzwolenia potencjału embriogenicznego...
- 382 strony: 361
W klasycznym ujęciu wierny i szybki przekaz sygnałów między neuronami ośrodkowego układu nerwowego zapewnia...

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki